Regulamin

 

Niniejszy Regulamin zawiera podstawowe informacje dotyczące sposobu składania zamówień na usługi fotograficzne świadczone przez firmę P&B s.c. Piotr Wielądek i Syn  za pośrednictwem serwisu internetowego Fotografia P&B w szczególności sposobu zamawiania oraz odbioru odbitek zdjęć.

                                                                      §1

Serwis internetowy Fotografia P&B dalej zwany Serwisem, mieszczący się pod adresem internetowym http://www.fotografmokotow.pl jest obsługiwany przez firmę

P&B s.c. Piotr Wielądek i Syn

Ul. A. Madalińskiego 50/52 , 02-581 Warszawa ,

Nip:521-10-06-841 , regon: 010404280 dalej zwanej  Usługodawca.

                                                                      §2

Do korzystania z serwisu potrzebny jest komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz aktywne konto poczty elektronicznej.

                                                                      §3

Warunkiem dokonywania zamówień jest wypełnienie przez Klienta formularza rejestracji w celu założenia konta.

Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego loginu (adres e-mail) oraz hasła.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy powstałe w wyniku podania przez Klienta błędnych danych.

                                                                      §4

Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych dla potrzeb realizacji zamówień.

                                                                      §5

Klient ma prawo do usunięcia swojego konta z Serwisu. W tym celu musi wysłać maila z prośbą o usunięcie konta na adres: zamowienia@pbfotofuji.pl

                                                                      §6

Klient jest upoważniony do korzystania z Serwisu tylko zgodnie z przeznaczeniem , to jest w celu składania zamówień oraz obsługi swojego konta w Serwisie.

                                                                      §7

Zabroniona jest jakakolwiek aktywność wpływająca destabilizująco na pracę Serwisu.

                                                                      §8

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu spowodowane siłą wyższą, działaniem osób trzecich, niepoprawnym działaniem infrastruktury oraz niekompatybilnością oprogramowania i sprzętu Klienta.

                                                                       §9

Realizacja zamówień odbywa się zgodnie z aktualnym cennikiem  znajdującym się na stronie

Cennik

Ceny podane w cenniku są cenami brutto.

                                                                       §10

Koszty dostawy są uzależnione od wyboru przez Klienta sposobu odbioru zamówienia i podane są na stronie

Warunki dostawy

                                                                       §11

Zamówienie może być dostarczone jedynie na terenie Polski.

                                                                       §12

Za zlecone zamówienie Klient może zapłacić:

Gotówką - w punkcie Usługodawcy przy odbiorze osobistym.

Przelewem – dokonując przedpłaty na konto: 41 1160 2202 0000 0000 2519 0772 (Millennium S.A.).dokładne dane do przelewu dostarczane są w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia przez obsługę serwisu.

                                                                       §13

Klient może składać zamówienia 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu.

                                                                       §14

W celu złożenia zamówienia Klient musi się zalogować na swoje konto używając swojego loginu i hasła,załączyć i przesłać pliki ze zdjęciami, wybrać format i rodzaj papieru oraz sposób kadrowania , wybrać formę odbioru zamówienia,formę płatności, przejść do podsumowania oraz ostatecznie zatwierdzić zamówienie wciskając przycisk" Potwierdż zamówienie" (lub odpowiedni) co jest równoznaczne z zawarciem przez Klienta umowy na wykonanie zamówionej usługi.

                                                                       §15

Rozpoczęcie realizacji  zamówienia następuje po wpłynięciu na konto Usługodawcy zapłaty za zamówienie.

                                                                       §16

Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

                                                                       §17

Klient może anulować zamówienie tylko wtedy gdy wybrał formę płatności z góry , nie dokonał jeszcze płatności i nie otrzymał informacji o rozpoczęciu realizacji przyjętego zamówienia

                                                                       §18

W celu anulowania zlecenia klient musi skontaktować się z Usługodawcą telefonicznie lub przesyłając e-mail na adres: zamowienia@pbfotofuji.pl decyzję o anulowaniu zamówienia.

                                                                       §19

Czas realizacji zamówienia od momentu przyjęcia do realizacji do chwili powiadomienia Klienta mailem o możliwości odbioru zlecenia wynosi do 2 dni roboczych.

Usługodawca dokonuje wszelkich starań aby termin ten był jak najkrótszy.

                                                                       §20

W przypadku gdy termin realizacji nie może być dotrzymany Klient zostanie o tym poinformowany i ma prawo do anulowania zlecenia.

                                                                       §21

W przypadku reklamacji należy skontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail na adres zamowienia@pbfotofuji.pl w terminie do 14 dni od daty otrzymania wykonanego zlecenia.

Konieczne jest dostarczenie reklamowanego zlecenia do Usługodawcy wraz z dowodem zakupu .

                                                                       §22

Reklamacja obejmuje błędny format zdjęć, liczbę kopii, rodzaj papieru (matowy/błyszczący), kolor lub wady techniczne powstałe przy wykonywaniu zlecenia.

                                                                       §23

Reklamacji nie podlegają wady wynikające ze złej jakości lub zbyt małej rozdzielczości plików przesłanych przez Klienta, odwzorowania barw spowodowanych nieprawidłową kalibracją monitora Klienta lub z powodu jego subiektywnych upodobań.

                                                                       §24

Usługodawca przyjmuje, że osoba składająca zamówienie posiada wszelkie prawa do przesłanych plików ponosząc tym samym pełną odpowiedzialność przed osobami trzecimi.

                                                                       §25

Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli: nadesłane pliki naruszają obowiązujące prawo lub w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia.

                                                                       §26

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą zamieszczane na stonie Internetowej Serwisu i będą obowiązywały od daty ich opublikowania.

                                                                       §27

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827)

 

 

 

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

Moje konto
Skrócony Cennik
FormatCena już od ...
9x13 (Fuji CA Bł.)0,88 PLN
9X13 (Fuji CA Pmat)0,88 PLN
10x15 (Fuji CA Bł.)1,12 PLN
10x15 (Fuji CA Pmat)1,12 PLN
13x18 (Fuji CA Bł.)1,76 PLN
13x18 (Fuji CA Pmat)1,76 PLN
15x21 (Fuji CA Bł.)2,16 PLN
15x21 (Fuji CA Pmat)1,76 PLN
20x30 (Fuji CA Pmat)8,00 PLN

Zobacz pełny cennik.

webPhoto
webPhoto
webPhoto
webPhoto
webPhoto